FAQ

Welk toestel gebruik ik voor welke brand?

Poederblussers worden gebruikt om branden te blussen van de klasse A (vaste stoffen) B (vloeistoffen) en C (gassen) en kunnen elektrische apparaten blussen tot 1000 V.
Waterschuimblussers zijn geschikt voor AB branden en kunnen elektrische apparaten blussen tot 1000 V. Ons waterschuimtoestel met manometer heeft zelf een F (vetten)klasse, wat geschikt is voor o.a. frituurbranden.
Een CO2-brandblusser is speciaal voor elektrische branden en wordt dus gebruikt in burelen, serverlokalen, ...

Zijn rookmelders verplicht?

Sinds 1 januari 2020 is het verplicht om in elke woning minstens één rookmelder te plaatsen. Zowel in een huis als in een appartement moeten er twee hangen als de oppervlakte meer dan 80 m² is. De rookmelders moeten CE-gemarkeerd zijn en voldoen aan de NBN EN 14604-norm. Dat is het geval bij al onze rookmelders.

In appartementsgebouwen is het nu ook verplicht om in andere gemeenschappelijke delen dan de kelder of zolder een rookmelder te voorzien, als de technische installatie zich daar bevindt. Denk maar aan de inkomhal, als de zekeringskasten daar zouden hangen. De rookmelders moeten geplaatst worden door de ‘houder zakelijk recht’ van de woning. Dat is meestal de eigenaar of iemand die zich in naam van de eigenaar bezighoudt met de verhuur. In een appartementsgebouw zijn alle eigenaars samen verantwoordelijk voor de plaatsing van de rookmelders. De syndicus, die instaat voor het dagelijkse beheer, dient er wel op toe te zien dat alles correct uitgevoerd wordt. Indien niet voldaan wordt aan de rookmeldersverplichting kunnen de appartementen in het gebouw ongeschikt verklaard worden.

Voor meer info verwijzen we je graag door naar:
https://www.wonenvlaanderen.be/woningkwaliteitsbewaking/rookmelders-zijn-verplicht-woningen-om-conform-te-zijn

Is een jaarlijks onderhoud voor mijn apparaten verplicht?

Om een goede werking van je toestel te verzekeren moet je je toestel jaarlijks laten nazien door een gecertificeerd bedrijf. Een gecertificeerd bedrijf werkt volgens de NBN S21-050 norm en is door Apragaz-gecertificeerd. Het is dan ook dit certificaat dat jou 100% verzekert dat je toestel correct is nagezien.
DIMEX is volledig in orde met de nodige certificaten.

Wat is het verschil tussen een brandblusser met permanente druk en een brandblusser met CO2-patroon?

Een brandblusser met permanente druk heeft een manometertje dat je toelaat om om het even wanneer de druk in je toestel te controleren. Het toestel staat permanent onder druk.
Een brandblusser met CO2-patroon heeft een inwendig CO2-patroon. Dit patroon zorgt ervoor dat het toestel bij gebruik onder druk komt te staan waardoor je het toestel kan gebruiken.