Hoe worden de vitamines maximaal behouden ?

 

Door de “verse persing” komen maximaal vitamines vrij. Om die zoveel mogelijk te behouden wordt gewerkt met een gesloten perssysteem (geen oxydatie) en een snelle diepkoeling na het persen. Eenmaal bij de afvullings-machine gekomen wordt het sap kortstondig opgewarmd en ogenblikkelijk terug diepgekoeld in de watertunnel (zie rondleiding fruitsappen).

Ook bij de fruitsappen uit concentraat wordt hetzelfde procédé aangehouden voor maximaal  vitaminebehoud.

Na botteling worden de paletten gewikkeld in een speciale zwarte folie zodoende dat het zonlicht geen afbreuk kan doen aan de vitamines.

 
Terug naar vorige pagina